Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ευαγγελία Καρδαρά

Νικόλαος Μαρκοζάνης

Δρ. Αρτέμιος Οικονόμου

 

Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Δρ. Δημήτριος Ηλιόπουλος (Επιστημονικός Συνεργάτης)

Δρ. Τζανέτος Πομόνης (Εργαστηριακός Συνεργάτης)

Νικόλαος Σαλαμούρης (Εργαστηριακός Συνεργάτης)