Μέλη Δ.Ε.Π.

Καθηγητές

Δρ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης (Βιογραφικό Σημείωμα) – Υπεύθυνος προγράμματος “Εύδοξος”

Γνωστικό Αντικείμενο: “Φυσικοχημεία με έμφαση στα βιολογικά συστήματα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος, Γενική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος, Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους.

 

Επίκουροι Καθηγητές

Δρ. Αναστάσιος Καλημέρης

Δρ. Αδαμαντία Καμπιώτη
Γνωστικό Αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Χημεία – Τοξικά Απόβλητα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων, Επεξεργασία Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Επεξεργασία Πόσιμου Νερού, Ανόργανη Χημεία Συντήρησης, Αναλυτική Χημεία Συντήρησης.

 

 

 

 

 

 

Δρ. Αικατερίνη Καμπάση
Γνωστικό Αντικείμενο: “Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού”.
Διδασκόμενα Μαθήματα
: Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Αντικειμένων, Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων, Τεχνικό Σχέδιο CAD.

 

 

 

 

 

Δρ. Αριστοτέλης Μαρτίνης

Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης

Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος (Βιογραφικό Σημείωμα)

sdgfsdfgsdfgsdfgsdfg
Γνωστικό Αντικείμενο: “Θεωρητική Φυσική”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Γενικές Αρχές Φυσικής, ΑΠΕ ΙΙ, Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Ηλεκτρική Ισχύς, Επιστημονικό Λογισμικό, Επιστήμη Υλικών, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων.

 

 

Δρ. Χρήστος Καρύδης (Βιογραφικό Σημείωμα)
Γνωστικό αντικείμενο: Προληπτική και επεμβατική συντήρηση οργανικών έργων τέχνης.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Προληπτική Συντήρηση, Συντήρηση Υφάσματος Ι, Συντήρηση Υφάσματος ΙΙ, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ, Μελέτες Συντήρησης, Συντήρηση σύγχρονων και λαογραφικών υλικών

 

 

 

 

 

Καθηγητές Εφαρμογών

Δρ. Γεώργιος Καρρής

Δρ. Αθανάσιος Τσόβολος