Μέλη Δ.Ε.Π.

Καθηγητές

Δρ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης (Πρόεδρος Τμήματος) (Βιογραφικό Σημείωμα) – Υπεύθυνος προγράμματος “Εύδοξος”

Γνωστικό Αντικείμενο: “Φυσικοχημεία με έμφαση στα βιολογικά συστήματα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος, Γενική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος, Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021066
E-mail: dkoul@teiion.gr

 

Επίκουροι Καθηγητές

Δρ. Αναστάσιος Καλημέρης

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021058
E-mail: taskal@teiion.gr

 

Δρ. Αδαμαντία Καμπιώτη
Γνωστικό Αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Χημεία – Τοξικά Απόβλητα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων, Επεξεργασία Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Επεξεργασία Πόσιμου Νερού, Ανόργανη Χημεία Συντήρησης, Αναλυτική Χημεία Συντήρησης.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021073
E-mail: akampiot@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Δρ. Αικατερίνη Καμπάση
Γνωστικό Αντικείμενο: “Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού”.
Διδασκόμενα Μαθήματα
: Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Αντικειμένων, Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων, Τεχνικό Σχέδιο CAD.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021059
E-mail: kkabassi@teiion.gr

 

 

 

 

 

Δρ. Αριστοτέλης Μαρτίνης

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021067
E-mail: amartinis@teiion.gr

 

Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021061
E-mail: ecopoira@yahoo.gr

 

Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος (Βιογραφικό Σημείωμα)

sdgfsdfgsdfgsdfgsdfg
Γνωστικό Αντικείμενο: “Θεωρητική Φυσική”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Γενικές Αρχές Φυσικής, ΑΠΕ ΙΙ, Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Ηλεκτρική Ισχύς, Επιστημονικό Λογισμικό, Επιστήμη Υλικών, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021060
E-mail: papost@phys.uoa.gr

 

 

Δρ. Χρήστος Καρύδης (Βιογραφικό Σημείωμα)
Γνωστικό αντικείμενο: Προληπτική και επεμβατική συντήρηση οργανικών έργων τέχνης.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Προληπτική Συντήρηση, Συντήρηση Υφάσματος Ι, Συντήρηση Υφάσματος ΙΙ, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ, Μελέτες Συντήρησης, Συντήρηση σύγχρονων και λαογραφικών υλικών
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021072
E-mail: c.karydis@gmail.com

 

 

 

 

 

Καθηγητές Εφαρμογών

Δρ. Γεώργιος Καρρής

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021065
E-mail: gkarris@teiion.gr

 

Δρ. Αθανάσιος Τσόβολος

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021069
E-mail: atsovolos@gmail.com