Κατεύθυνση

Η Εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων-Πτυχιούχοι Συντηρητές Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε. έχει αντιστοιχηθεί με το Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας, βάσει του ΦΕΚ αρ. φύλλου 639/21-04-2015.