Διετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Στέλεχος Πολιτισμικού Τουρισμού

Την έναρξη λειτουργίας του διετούς προγράμματος ‘Στέλεχος Πολιτισμικού Τουρισμού’ ανακοινώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι σπουδαστές του Προγράμματος επιλέγονται χωρίς εξετάσεις με βάση το βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή/και τον βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας του ΕΠΑΛ (Τομέας: Διοίκηση & Οικονομία).

Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένων των μαθημάτων, των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε  (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Στο διετές πρόγραμμα διδάσκει το κύριο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος (ΔΕΠ) όπως επίσης και εξωτερικοί συνεργαζόμενοι διδάσκοντες με εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ζάκυνθος (τηλ. 26950 27228), email: secr_envi@ionio.gr