Λειτουργία Τμήματος εν όψει εκλογών

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24/5/2019 και τη Δευτέρα 27/5/2019 
καθώς και την Παρασκευή 31/5/2019 και τη Δευτέρα 3/6/2019, εν όψει των 
εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.