ΕΥΔΟΞΟΣ – Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Εαρ. Εξ. Ακ. Έτους 2018-19

Ζάκυνθος, 25-04-2019

ΕΥΔΟΞΟΣ – Παράταση δηλώσεων και διανομής
διδακτικών συγγραμμάτων Εαρ. Εξ. Ακ. Έτους 2018-19

Σύμφωνα με έγγραφο της 24-04-2019 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η
προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές έως
και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019.

Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των
συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.
Οι φοιτητές δικαιούνται να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα
μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το
τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που
έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά
συγγράμματα.

Διονύσιος Κουλουγλιώτης
Καθηγητής
Υπεύθυνος «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ιόνιο Πανεπιστήμιο