Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, (σπουδές Δεύτερου & Τρίτου Κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ.έτους 2017-2018, (έσοδα κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»)

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.