Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου & Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, (έσοδα κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ»)

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.