Εξέταση στα μαθήματα: Ιστορία Οργανικών Υλικών (Θ), Συντήρηση Δέρματος & Περγαμηνής (Θ), Συντήρηση Λίθου ΙΙ (Θ)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019) και έχουν δηλώσει στο παρελθόν, έστω και μία φορά, τα μαθήματα:

  • Ιστορία Οργανικών Υλικών (Θ) – Γ’ Εξαμ.
  • Συντήρηση Λίθου ΙΙ (Θ) – Ε’ Εξαμ.
  • Συντήρηση Δέρματος & Περγαμηνής – Ζ’

Να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στο τηλ 2695021050 ή να στείλουν email στο lbaloutsou@ionio.gr, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη λίστα εξετάσεων.

Εκ της Γραμματείας