Αναστολή Εκπαιδευτικής Λειτουργίας Τμήματος 01-02/11/2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 01/11 και Παρασκευή 02/11 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Τμήμα Περιβάλλοντος.