(Προσοχή αφορά και Πρωτοετείς) Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 8/10/18 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Δρομολόγια Φοιτητικού Λεωφορείου)

Έναρξη μαθημάτων: 8/10/18

Το πρώτο μάθημα για τους πρωτοετείς ξεκινά στις 09:00 π.μ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Α’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 18_19 ΣΑΕΤ, Γ’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 18_19_ΣΑΕΤ, Ε’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 18_19_ΣΑΕΤ, Ζ’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 18_19 _ΣΑΕΤ

Δρομολόγια_Φοιτητικού_Λεωφορείου_χειμ. εξαμήνου_ακ. έτους 2018-2019

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019