Νέα Αξιολόγηση ΕΕΠ για το ακ. έτος 2018-2019 σε τρία (3) μαθήματα από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ τη νέα αξιολόγηση σε τρία (3) μαθήματα: “Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων”, “Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού” και “Ιστορία της Τέχνης”, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της Εισ/κής Κατ/σης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για το ακ. έτος 2018-2019, κατόπιν εξέτασης ενστάσεων.