Ανακοίνωση κλεισίματος Ιδρύματος ΤΕΙΙΟΝ, λόγω 15Αύγουστου

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Προέδρου και της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό από 13 έως 17 Αυγούστου 2018.