Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΕΕΠ, ακ. έτους 2018-2019

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ακ. έτους 2018-2019, για την Εισ/κή Κατ/ση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.