Υποτροφίες για σπουδές στην Ιταλίας για το Ακ. έτος 2018-19

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για υποτροφίες της Ιταλικής κυβέρνησης  για σπουδές στην Ιταλία κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19.