Δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος Ακ. Έτους 2016-17

Παρακαλώ δείτε εδώ  τον κατάλογο των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος για το Ακ. Έτος 2016-17 σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Το επίδομα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως την Παρασκευή 16/03/2018.