Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κορέα

Δείτε εδώ ανακοίνωση του Υ.Π.Ε.Θ. σχετικά με υποτροφίες σε δύο Έλληνες  υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κορέα.
Αιτήσεις μέχρι 16 Μαρτίου 2018.