Υποτροφίες Ευρωπαϊκών χωρών σε Έλληνες Υπηκόους – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δείτε εδώ προκήρυξη του Υ.Π.Ε.Θ. σχετικά με θερινά σεμινάρια γλώσσας  
και πολιτισμού (Θέρος 2018) και Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για  
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στις παρακάτω χώρες:

Βέλγιο, Κροατία,  Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία.