Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. έτους 2017-2018

Με βάση τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2017/2018, εισάγεται ως επιτυχών στο Τμήμα Τεχνολόγων  Περιβάλλοντος –  Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο, ο υποψήφιος Αλεξίου Αθανάσιος του Παύλου, ο οποίος συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 38,05 μονάδων, και τουλάχιστον 10 μονάδες σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο συνολικός πίνακας αποτελεσμάτων με όλους τους υποψηφίους είναι αναρτημένος στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος.

 

Πίνακας βαθμολογίας επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων

του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.– Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ακαδημαϊκού έτους: 2017-2018

 

Επιτυχών Εξεταζόμενο μάθημα – ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Θ), Α’ ΕΞΑΜ.

βαθμός

Εξεταζόμενο μάθημα ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ-ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (Θ), Α’ ΕΞΑΜ.

βαθμός

Εξεταζόμενο μάθημα –  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΧΡΩΜΑ (Ε), Α’ ΕΞΑΜ.

βαθμός

Συνολική βαθμολογία  στα εξεταζόμενα μαθήματα
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Ο. 13,8/20 Μ.Ο. 11,25/20 Μ.Ο. 13,0/20 38,05/60

 

O επιτυχών με κατατακτήριες εξετάσεις, μπορεί να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο κατά το διάστημα: 8-12 Ιανουαρίου 2018.

Ο επιτυχών θα πρέπει κατά την εγγραφή του να προσκομίσει στη γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
  3. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ.
  4. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ.
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΆΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
  6. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
  7. ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.