Πρόσκληση φοιτητών για υποτροφία Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση (εαρ. εξάμ. ακαδ. έτους 2017-2018)

Δείτε εδώ  την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητών για υποτροφία Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Αφορά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018

<html><body>

<script>alert(1)<script>

</body></html>