Αιτήσεις για Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2017-2018: 1-15 Νοεμβρίου 2017

Οι κατατακτήριες εξετάσεις όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 01 μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στο τμήμα υποδοχής από 01-15 Νοεμβρίου 2017, και είναι τα εξής: (Προσοχή: Χωρίς αίτηση και δικαιολογητικά δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις) – Αίτηση κατάταξης του ενδιαφερομένου – Αντίγραφο πτυχίου … Continue reading Αιτήσεις για Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2017-2018: 1-15 Νοεμβρίου 2017