Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου, Ακ. Έτους 2016-2017

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι οι φοιτητές υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι έχουν κάνει δήλωση (στα  μαθήματα που θα επιλέξουν να εξεταστούν) του τρέχοντος ή παρελθόντων εξαμήνων – σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται άκυρος ο ενδεχόμενος προβιβάσιμος βαθμός.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΠΚ 16_17 site