Φοιτητικός Σύλλογος

Ο Φοιτητικός Σύλλογος και το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, ασχολούνται ενεργά με προβληματισμούς – ζητήματα των φοιτητών και βοηθούν στην διεκπεραίωση τους με επίσημο τρόπο.Επίσης δύναται να βοηθά στον ομαλό εγκλιματισμό των νεοεισαχθέντων φοιτητών. Ως εκ τούτου πρωτοετής φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Σύλλογο τους προς ενημέρωση,  αυστηρώς για θέματα ακαδημαϊκής φύσεως.

Το  ΔΣ

Μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: