Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων σε ύφασμα & Συντήρησης Τοιχογραφίας

 

Το Εργαστήριο Συντήρησης Ψηφιδωτού και Τοιχογραφίας της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής
Κληρονομιάς του ΑΤΕΙ Ιονίων  Νήσων, ξεκίνησε το 2010 με αντικείμενο την πρακτική εκπαίδευση των  σπουδαστών και την έρευνα πάνω σε θέματα μελέτης, τεκμηρίωσης, επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης των τοιχογραφικών συνόλων και ψηφιδωτών.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος Συντήρησης Ψηφιδωτού, οι σπουδαστές/τριες παρακολουθούν τα παρακάτω: Εισαγωγή στην τέχνη του ψηφιδωτού, προέλευση & εξέλιξη, Τεχνική κατασκευής ψηφιδωτών (δαπέδου, εντοίχια), Yλικά κατασκευής, καλλιτέχνες, στρωματογραφία βυζαντινών & ρωμαϊκών ψηφιδωτών, κονιάματα. Παράγοντες φθοράς και παθολογία. Διάγνωση και τεκμηρίωση των παραγόντων και των μορφών φθοράς. Σχέση ψηφιδωτού και αρχιτεκτονικού συνόλου: αρχές και κανόνες ηθικής στην συντήρηση ψηφιδωτού. Υλικά και μέθοδοι συντήρησης, ψηφιδωτών 'in situ' και αποκολλημένων ψηφιδωτών σε μουσειακές συλλογές. Προστασία ψηφιδωτών 'in situ' και αποκολλημένων ψηφιδωτών σε μουσειακές συλλογές (στέγαση, κατάχωση, αποθήκευση). Αισθητική αποκατάσταση ψηφιδωτών in situ και αποκολλημένων ψηφιδωτών σε μουσειακές συλλογές.

Η δραστηριότητα του  εργαστηρίου επεκτείνεται και στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών στην  μελέτη των κατασκευαστικών υλικών και την ταυτοποίηση τους σε  συνεργασία με τα εργαστήρια φυσικοχημείας της κατεύθυνσης.