Συμμετοχή του Τμήματος στην Πανζακυνθιακή στάση εργασίας - 15/03/17

Το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος θα παραμείνει κλειστό μεταξύ 11:00-15:00, λόγω της συμμετοχής του στην Πανζακυνθιακή Στάση Εργασίας της 15ης/03/17.