Υποτροφίες

Βραβεία & υποτροφίες χορηγούνται κάθε χρόνο σε φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν ορισθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή τους Διαθέτες-Δωρητές  (π.χ. βαθμολογία, οικονομική κατάσταση, καταγωγή).