Σχεδιαστήριο

Οι γνώσεις ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, χρώματος και αποτύπωσης αντικειμένων είναι μείζονος σημασίας για το επάγγελμα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, καθώς αφενός αποτελούν εργαλεία για την καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων και αφετέρου χρησιμεύουν στη σχεδιαστική και χρωματική αναπαράσταση απωλεσθέντων περιοχών σε αντικείμενα με μηχανικές και άλλες φθορές. Οι φοιτητές του Tμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, καλούνται να πραγματοποιούν σχεδιαστική αποτύπωση των αντικειμένων προς συντήρηση για κάθε αντικείμενο τη συντήρηση του οποίου αναλαμβάνουν σε κάθε εργαστηριακό μάθημα συντήρησης αντικειμένων, καθώς η τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησής τους είναι ένα απαραίτητο στάδιο πριν την συντήρηση, ενώ σχέδια μπορούν να παραχθούν και κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Ο ειδικά διαμορφωμένος ευήλιος χώρος του σχεδιαστηρίου, εξοπλισμένος με σχεδιαστήρια με μηχανισμούς ρυθμιζόμενης κλίσης και παραλληλογράφους, προσφέρεται για την τέλεση των μαθημάτων του ελεύθερου σχεδίου και της σχεδιαστικής αποτύπωσης αντικειμένων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις που θα αποτελέσουν απαραίτητα εφόδια κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα αλλά και κατά τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στον εξοπλισμό του σχεδιαστηρίου περιλαμβάνονται  πινακίδες ελεύθερου σχεδίου, ραπιδογράφοι, κανόνες, τρίγωνα, καμπυλόγραμμα, πινέλα, τέμπερες, παλέτες κ.ά., ενώ απαραίτητα εργαλεία για την αποτύπωση αντιεκειμένων είναι επίσης εργαλεία όπως αλφάδια, σιδηρογωνιές, χτένια, προφιλόμετρα κ.ά.

Κανονισμός λειτουργίας σχεδιαστηρίου

εργασίες αποτύπωσης.doc
Λίστα εργασιών που καλούνται να ολοκληρώσουν οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Αποτύπωση & τεκμηρίωση Αντικειμένων-Εργαστήριο

υλικά εργαστηρίου.doc
Υλικά εργαστηρίου για το μάθημα "Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Αντικειμένων" Α εξαμήνου