Προγράμματα

1. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400. Τίτλος προγράμματος: Βάση Δεδομένων σχετικά με τον πολιτισμικό πλούτο των Επτανήσων για την Ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος

Συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς


2. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400. Τίτλος προγράμματος: Εκπαιδευτικές δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των Ιονίων Νήσων

Συνεργασία με:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Πληροφορικής

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Ερευνητικό Εργαστήριο Πολυμέσων

ΤΕΙ Αθήνας: Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο της Limoges (Γαλλία)

PRES (Πόλος Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Γαλλία): Centre Atlantique

 

3. Αρχιμήδης ΙΙΙ: «TLS-PRO: New Terrestrial Laser Scan (TLS) data processing methods for vertical applications».

Συνεργασία με το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών, τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπεύθυνος προγράμματος Δρ. Μανόλης Μαραβελάκης), ΤΕΙ Κρήτης