Πρόγραμμα Σπουδών

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτοί προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο και την αποστολή της Κατεύθυνσης, αφορούν στην εξασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης των φοιτητών που θα τους επιτρέψει με ευνοϊκούς όρους την επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί στόχοι επιδιώκουν να αναπτύξουν στους φοιτητές εκείνες τις δεξιότητες που τους καταστούν ικανούς να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας στους τομείς της συντήρησης.
Στόχος του νέου ισχύοντος προγράμματος σπουδών είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (50%-50%) στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, την επεμβατική και προληπτική συντήρηση, τη μουσειολογία, την πολιτισμική διαχείριση κ.α. ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές και τεχνολογικές τους γνώσεις κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου.

Μέσω των σπουδών της Κατεύθυνσης, επιτυγχάνονται τα παρακάτω:

  • Μελέτη και ταυτοποίηση των υλικών και των τεχνικών κατασκευής των έργων τέχνης με φυσικοχημικές τεχνικές.
  • Μελέτη της παθολογίας του έργου και των μηχανισμών φθοράς.
  • Γνώση για την καταγραφή και ανάλυση της ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής αξίας των έργων.
  • Καταγραφή και ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών των αποθηκευτικών και εκθεσιακών χώρων των έργων με σύγχρονο εξοπλισμό.
  • Γνώση των μηχανισμών φθορών των έργων και των ιδιοτήτων των υλικών συντήρησης, έκθεσης και αποθήκευσης.
  • Την σύνταξη μελετών συντηρήσεως που περιλαμβάνουν αναλυτικά, σε ότι αφορά τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής, τις προτάσεις επέμβασης συντήρησης και μελλοντικής διατήρησης βάση σύγχρονης βιβλιογραφίας και άλλων εργασιών.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης βάση των Διεθνών κανονισμών διατήρησης τεχνεργων.
  • Δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των προτάσεων μιας μελέτης συντήρησης.

 

ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδ. έτος 2014-2015:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

Θ

ΔΜ

Ε

ΔΜ

ΣΠΚ-Α1

Προϊστορική - Κλασσική Αρχαιολογία

Υ

4

5

 

 

ΣΠΚ-Α2

Ανόργανη Χημεία Συντήρησης

Υ

3

4

2

1

ΣΠΚ-Α3

Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα

Υ

3

4

3

1

ΣΠΚ-Α4

Γενικές Αρχές Φυσικής

Υ

3

4

 

 

ΣΠΚ-Α5

Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων

Υ

3

4

3

2

ΣΠΚ-Α6

Τεχνικές Φωτογράφισης

Υ

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

Θ

ΔΜ

Ε

ΔΜ

ΣΠΚ-Β1

Βυζαντινή - Μεταβυζαντική Αρχαιολογία & Τέχνες

Υ

4

5

 

 

ΣΠΚ-Β2

Ψηφιοποίηση & Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Υ

3

4

3

1

ΣΠΚ-Β3

Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής, Χαρακτικής & Εκμαγείων

Υ

3

4

3

2

ΣΠΚ-Β4

Βιολογία & Βιοδιάβρωση

Υ

4

5

 

 

ΣΠΚ-Β5

Οργανική Χημεία

Υ

3

4

 

 

ΣΠΚ-Β6

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Υ

4

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

Θ

ΔΜ

Ε

ΔΜ

ΣΠΚ-Γ1

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

Υ

3

4

 

 

ΣΠΚ-Γ2

Αναλυτική Χημεία Συντήρησης

Υ

3

4

 

 

ΣΠΚ-Γ3

Γενικές Αρχές & Μεθοδολογία Συντήρησης

Υ

4

5

 

 

ΣΠΚ-Γ4

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Υ

3

3

2

1

ΣΠΚ-Γ5

Ιστορία της Τέχνης

Υ

4

5

 

 

ΣΠΚ-Γ6

Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών

Υ

3

3

2

1

ΣΠΚ-Γ7

Ιστορία Οργανικών Υλικών (Ύφασμα, Χαρτί, Δέρμα)

Υ

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

Θ

ΔΜ

Ε

ΔΜ

ΣΠΚ-Δ1

Προληπτική Συντήρηση

Υ

4

6

2

1

ΣΠΚ-Δ2

Συντήρηση Ξύλου & Ξυλόγλυπτου

Υ

3

5

3

1

ΣΠΚ-Δ3

Συντήρηση Υφάσματος Ι

Υ

3

5

2

1

ΣΠΚ-Δ4

Συντήρηση Κεραμικού

Υ

3

5

3

1

ΣΠΚ-Δ5

Συντήρηση Λίθου Ι

Y

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

Θ

ΔΜ

Ε

ΔΜ

 ΣΠΚ-Ε1

Συντήρηση Τοιχογραφίας Ι

Υ

4

5

2

1

 ΣΠΚ-Ε2

Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι

Υ

4

5

2

1

 ΣΠΚ-Ε3

Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων Ι

Υ

4

5

2

1

 ΣΠΚ-Ε4

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι

Υ

4

5

2

1

ΣΠΚ-Ε51

Συντήρηση Υφάσματος ΙΙ

ΕΥ

3

4

3

2

ΣΠΚ-Ε52

Συντήρηση Λίθου ΙΙ

ΕΥ

3

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

Θ

ΔΜ

Ε

ΔΜ

ΣΠΚ-ΣΤ1

Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων

Υ

3

5

3

1

ΣΠΚ-ΣΤ2

Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων Ι

Υ

3

5

2

1

ΣΠΚ-ΣΤ3

Συντήρησης Φορητής Εικόνας ΙΙ

Υ

3

5

2

1

ΣΠΚ-ΣΤ41

Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΙ

ΕΥ

3

5

3

1

ΣΠΚ-ΣΤ42

Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων ΙΙ

ΕΥ

3

5

3

1

 ΣΠΚ-ΣΤ51

Συντήρηση Υαλιού/Πορσελάνης

ΕΥ

3

5

3

1

 ΣΠΚ-ΣΤ52

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ

ΕΥ

3

5

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

Θ

ΔΜ

Ε

ΔΜ

ΣΠΚ-Ζ1

Μουσειολογία

Υ

4

6

 

 

 ΣΠΚ-Ζ2

Συντήρηση Σύγχρονων και Λαογραφικών Υλικών

Υ

3

4

3

2

 ΣΠΚ-Ζ3

Μελέτες Συντήρησης

Υ

3

4

 

 

 ΣΠΚ-Ζ4

Συντήρηση Ψηφιδωτού

Υ

2

3

3

1

 ΣΠΚ-Ζ5

Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων

Υ

3

4

3

2

 ΣΠΚ-Ζ61

Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων ΙΙ

ΕΥ

2

3

3

1

 ΣΠΚ-Ζ62

Συντήρηση Δέρματος & Περγαμηνής

ΕΥ

2

3

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

 

 

ΔΜ

 

 

ΣΠΚ-H1

Πτυχιακή Εργασία

Υ

 

20

 

 

 ΣΠΚ-H2

Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση

Υ

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχήσεις Μαθημάτων (Πρόγραμμα Σπουδών ακ. έτους 2014-2015 και Πρόγραμμα Σπουδών έως το ακ. έτος 2013-2014)

 

Πρόγραμμα Σπουδών έως το ακαδ. έτος 2013-2014

Περιγράμματα μαθημάτων Α' εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Β' εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Γ' εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ' εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Ε' εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων ΣΤ' εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Ζ' εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Η' εξαμήνου