Προϋποθέσεις Εισαγωγής μαθητών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε.

Για την εισαγωγή των μαθητών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση των μαθητών στα Ειδικά Μαθήματα:

"Ελεύθερο Σχέδιο" και "Γραμμικό Σχέδιο".

Από το ακ. έτος 2016-2017, (όπου θα τεθεί σε εφαρμογή το "Νέο Λύκειο") για την εισαγωγή των μαθητών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, εκτός από την εξέταση στο Ειδικό Μάθημα "Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο", το μάθημα της Χημείας θα αποτελεί μάθημα βαρύτητας.