Κατεύθυνση

Η κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων συστάθηκε και λειτουργεί στην Ζάκυνθο, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της δυτικής και νοτίου Ελλάδος στο τομέα των σπουδών της επιστήμης της συντήρησης και της πολιτισμικής διαχείρισης. Η επιλογή του νησιού ως έδρας του Τμήματος δεν είναι τυχαία, εφόσον είναι γνωστός και αναμφισβήτητος ο ρόλος της Ζακύνθου στην διαμόρφωση της καλλιτεχνικής έκφρασης της νεώτερης Ελλάδος. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία και τις επιρροές του δυτικού πολιτισμού, που είναι εμφανή στην τοπική αρχιτεκτονική, αλλά και καλλιτεχνική έκφραση, η Ζάκυνθος αποτελεί το ιδανικό μέρος για την σπουδή γνωστικών αντικειμένων με θέμα τον πολιτισμό.
Με τη βοήθεια του επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού, αλλά και του εξειδικευμένου Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν άριστη θεωρητική, αλλά και πρακτική κατάρτιση, που θα τους βοηθήσει να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Η κατάρτιση επιτυγχάνεται τόσο μέσα στην τάξη και τα εργαστήρια, όσο και έξω από το περιβάλλον της Κατεύθυνσης, με τα επιτόπια μαθήματα σε μνημεία, με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ζακύνθου και της υπόλοιπης Ελλάδος, αλλά και με την ενθάρρυνση για την ενασχόληση των φοιτητών με ερευνητικού χαρακτήρα εργασίες, που απαιτούν τόσο βιβλιογραφική έρευνα, όσο και επί τόπου αυτοψία και παρατήρηση. Τέλος, ενθαρρύνονται να καλλιεργούν την επιστημονική τους ενημέρωση έξω από τα όρια του ιδρύματος που φοιτούν, με την παρακολούθηση διαλέξεων και εργασιών, επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων. Με τον ίδιο τρόπο και στο πλαίσιο της άσκησης τους, με την καθοδήγηση των διδασκόντων της Κατεύθυνσης αναλαμβάνουν έργα συντήρησης για διάφορους φορείς της Ζακύνθου. Επίσης, οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να συμμετέχουν στις πολιτιστικές δράσεις της τοπικής κοινωνίας της Ζακύνθου.