Κανονισμοί

Ο κανονισμός του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1791 στις  8 Δεκεμβρίου 2006.

Κανονισμός σπουδών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων