Ιστορία

To Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με την επωνυμία "Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιόνιων Νήσων" σύμφωνα με το ΦΕΚ  156/20-6-2003. Ανήκει στον Tεχνολογικό Tομέα της Aνώτατης Eκπαίδευσης  και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως  αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον  Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 44/ 29-3-2009 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010. Είναι ένα από τα δύο τμήματα του παραρτήματος Ζακύνθου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με αντικείμενο την προστασία και τη συντήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 εξοπλίστηκε με εργαστήρια κι έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών ώστε τόσο τα θεωρητικά όσο και τα εργαστηριακά μαθήματα να είναι όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένα  και να καλύπτουν στον καλύτερο δυνατόν βαθμό τη συντήρηση.

Το 2013, σύμφωνα με το Π.Δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136/ 5-6-2013), τα δύο τμήματα συγχωνεύτηκαν σε Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα το τμήμα να μετονομαστεί σε Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε.