Πληροφορίες

Τηλέφωνο Γραμματείας:

2695027228

Τηλέφωνο Προϊσταμένου:

2695022533

FAX Γραμματείας:

2695042977