Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων από φοιτητές (εαρ. εξάμ. 16-17)

Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. μπορούν από τις 04/05/17 μέχρι και τις 14/05/17 με τους προσωπικούς τους κωδικούς να μπαίνουν στο http://omiros.teiion.gr/unistudent/ ώστε να αξιολογήσουν κάθε μάθημά τους θεωρητικό η εργαστηριακό.

Επίσης, θα πρέπει να προσέρχονται το διάστημα αυτό στο Τμήμα, έχοντας μαζί τους κωδικούς τους για το σύστημα του ομήρου.

Οδηγίες για την αξιολόγηση.