Εσωτερικό Πράσινο Σημείο Ανακύκλωσης το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, θέλοντας να συμβάλλει στην καλλιέργεια της συνείδησης των πολιτών για την αξιοποίηση των αποβλήτων και στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων,  σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου δημιούργησαν ένα επιπλέον Εσωτερικό Πράσινο Σημείο για ανακύκλωση υλικών και συσκευών, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην περιοχή της Παναγούλας στην Ζάκυνθο.

Το Εσωτερικό Πράσινο Σημείο Ανακύκλωσης αποτελείται από:

  • 1 κάδο μικροηλεκτρικών συσκευών
  • 1 κάδο μπλέ ανακύκλωσης
  • 1 σταντ ηλεκτρονικών λαμπτήρων
  • 1 σταντ για μελάνια εκτυπωτών τόνερ κλπ