Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων, Σύγχρονων και Λαογραφικών

Στο Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων, Σύγχρονων και Λαογραφικών της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Διαθέτει υποδομή για την υλοποίηση επεμβατικών εργασιών συντήρησης σε ανόργανα υλικά (μέταλλο, σύγχρονα και λαογραφικά).

 

Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων επεκτείνεται και στο τομέα της παροχής υπηρεσιών με: την μελέτη των αρχαιολογικών και ιστορικών μεταλλικών υλικών, την χημική ανάλυση των κατασκευαστικών υλικών (μέταλλα, κράματα μετάλλων και επιμεταλλώσεις), την τεκμηρίωση και την διάγνωση της κατάστασης διατήρησης των μεταλλικών αντικειμένων.


Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου Συντήρησης Σύγχρονων και Λαογραφικών επεκτείνεται και στο τομέα της παροχής υπηρεσιών με: την μελέτη των σύγχρονων και σύνθετων υλικών, την χημική ανάλυση των κατασκευαστικών υλικών (σύγχρονα υλικά και αντικείμενα με συνύπαρξη οργανικών και ανόργανων υλικών), την τεκμηρίωση και την διάγνωση της κατάστασης διατήρησης των σύνθετων αντικειμένων.


Το εργαστήριο συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων, Σύγχρονων και Λαογραφικών συνεργάζεται και με άλλα ερευνητικά εργαστήρια και φορείς τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.  

 

 

 

 

Στους χώρους του εργαστηρίου, πραγματοποιούνται τα μαθήματα:

- Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

- Συντήρηση Σύγχρονων και Λαογραφικών Υλικών

                                                          

 

Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται πάγκοι εργασίας εξοπλισμένοι με μεγεθυντικούς φακούς με φωτιζόμενους δακτυλίους, ερμάρια φύλαξης αντικειμένων προς συντήρηση, αναλώσιμων υλικών συντήρησησης και εξοπλισμού, chemisafe, chemihood, τροχήλατοι απορροφητήρες, φορητό μικροσκόπιο USB, ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας, αναδευτήτας χημειού, θερμαινόμενες σπάτουλες, πεχάμετρα, museum vac, πιστόλια θερμού αέρα, dremel καθώς και όλα τα ανάλογα εργαλεία που καθιστούν απόλυτα εφικτή τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων συντήρησης.