Εργαστήριο Συντήρησης Υφάσματος, Χαρτιού, Δέρματος & Προληπτικής Συντήρησης

Το Eργαστήριο Συντήρησης Υφάσματος της Κατεύθυνσης Συντήρησης

 Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ξεκίνησε το 2010 με αντικείμενο τηνπρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών και την έρευνα πάνω σε θέματα μελέτης υφασμάτινων έργων τέχνης (ανασκαφικά, ιστορικά. εθνογραφικά, εκκλησιαστικά και λαογραφικά) και επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης των τρισδιάστατων και δισδιάστατων υφασμάτινων έργων τέχνης. Το εργαστήριο συντήρησης υφάσματος του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων πρόκειται για το μεγαλύτερο σύγχρονο εργαστήριο στον ελλαδικό χώρο που λειτουργεί σήμερα. Έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό συντήρησης αντικειμένων προερχόμενα από ιερά Καθιδρύματα, Μητροπόλεις, ιδιωτικά και δημόσια Μουσεία όπως επίσης και ιδιώτες. 

Η δραστηριότητα του επεκτείνεται και στο τομέα της παροχής υπηρεσιών με: την μελέτη των υλικών, την χημική ανάλυση των κατασκευαστικών υλικών (ίνες, βαφές, μεταλλικά νήματα), την τεκμηρίωση και την διάγνωση της κατάστασης διατήρησης των υφασμάτινων έργων τέχνης. Το εργαστήριο συντήρησης υφάσματος συνεργάζεται και με άλλα ερευνητικά εργαστήρια και φορείς τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.  

 

 

 


To Εργαστήριο Προληπτικής Συντήρησης συγκροτήθηκε το 2010 έχοντας ώς σκοπό την εκπαίδευση των σπουδαστών στο αντικείμενο της ΄πρόληψης΄ στην διατήρηση των έργων τέχνης. Μέχρι πρόσφατα η προσέγγιση της πρ. συντήρησης δεν υποστηριζόταν από τα επίσημα ακαδημαικά προγράμματα αλλά είχε αναπτυχθεί εμπειρικά, βασιζόμενη στην εμπειρία των έργων. Σημαντική πλέον επιλογή για την διατήρηση των έργων τέχνης, η προληπτική συντήρηση έχει ώς σκοπό την επιβράδυνση ή την αποτροπή των φθορών σε οργανικά ή ανόργανα τέχνεργα. Οι διαδικασίες της συμπεριλαμβάνουν έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών, τεχνικές και υλικά μεταφοράς, έκθεσης και αποθήκευσης, υλικά κατασκευής προθηκών, κ.α. 

                            

Εικόνα. Κατά την μεταφορά έργων τέχνης.                       Εικόνα. Λεπτομέρεια χημικού καθαρισμού σε ύφασμα.

 

 

                         

 

Εικόνα. Κατά την διάρκεια καταγραφής υφάνσεων με              Εικόνα. Κατά την διάρκεια παρουσίασης επεμβάσεων.

ηλεκτρονικό USB μικροσκόπιο.

 

         

Εικόνες. Κατά την διάρκεια συντήρησης χάρτου.