Εργαστήρια/ Laboratories

Η Κατεύθυνση Β: Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, του  ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για την καταγραφή και ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών, αλλά και για την επεμβατική και προληπτική συντήρηση των οργανικών και ανόργανων έργων τέχνης.

Η Κατεύθυνση διαθέτει οκτώ πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, για τη διεξαγωγή των πρακτικών-εργαστηριακών μαθημάτων, χωρητικότητας 30 ατόμων:

α) το Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων

β) το Εργαστήριο Συντήρησης Υφάσματος, Χαρτιού, Δέρματος  &  Προληπτικής Συντήρησης 

γ) το Eργαστήριο Συντήρησης Ανόργανων Υλικών,

δ) το Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων, Σύγχρονων και Λαογραφικών 

ε) το Εργαστήριο Συντήρησης Ξύλου, Ζωγραφικών Έργων και Φορητής Εικόνας

στ) το Εργαστήριο Συντήρησης Ψηφιδωτού και Τοιχογραφίας 

ζ) το Σχεδιαστήριο και 

η) το εργαστήριο Πληροφορικής.