Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών για το εαρ. εξάμηνο του ακ. έτους 2016-2017

Για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2016-2017:

- Oι διδάσκοντες μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για έναρξη πτυχιακών εργασιών έως τις 31/03/17.

- Oι  φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έναρξη πτυχιακών εργασιών έως τις 31/03/17.

Αίτηση πτυχιακής.doc

Πρόταση πτυχιακής.doc