ΕΥΔΟΞΟΣ-Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων-Εαρ. Εξ. 2016-17

Ζάκυνθος, 14-03-17

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων

«ΕΥΔΟΞΟΣ» (Εαρινό Εξάμηνο 2016-17)

 

1. Η περίοδος δηλώσεων συγγραμμάτων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017. Μετά την 05/05/17 είναι αδύνατη η δήλωση συγγραμμάτων.

 

2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων είναι η Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Όποιος δεν παραλάβει το σύγγραμμά του μέχρι τότε, χάνει το δικαίωμά του για το συγκεκριμένο σύγγραμμα στο τρέχον εξάμηνο, ακόμα και αν έχει κάνει εμπρόθεσμη δήλωση (δηλ. μέχρι και 05/05/17).

 

4. Οι φοιτητές δικαιούνται να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 

5. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

6. Οι φοιτητές δηλώνουν συγγράμματα στο site http://eudoxus.gr, μπαίνοντας στη "Δήλωση Συγγραμμάτων".

 

7. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου στο τηλέφωνο 215-215-7850 ή ηλεκτρονικά στο http:/eudoxus.gr/OnlineReport.aspx, Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00.

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ

Καθηγητής

Υπεύθυνος «ΕΥΔΟΞΟΣ»