Διοικητικό Προσωπικό

Προϊστάμενος

Δρ. Αδαμαντία Καμπτιώτη

Επίκουρος Καθηγήτρια

Αναπλ. Προϊστάμενος

Δρ. Αικατερίνη Καμπάση

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γραμματεία

Αλεξάνδρα Ντούζεβιτς-Πήλικα

+302695027228

+302695042977 (fax)

alexandra_ntouzevic@yahoo.gr

Γιάννης Βοζαϊτης

+302695021050

+302695042977 (fax)

yvozaitis@teiion.gr

Λογιστήριο

Αναστασία Παράσχη

+302695021052

+302695042977 (fax)

aparasxi@yahoo.gr

Βιβλιοθήκη

Χριστιάνα Τσουκαλά

+302695021080

+302695042977 (fax)

xristiana_1203@hotmail.com