Απόφοιτοι Κατεύθυνσης

Οι πρώτοι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης ορκίστηκαν το 2014 κάποιοι εκ των οποίων συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο ίδιο ή παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο (συντήρηση, μουσειολογία, ιστορία τέχνης, διαχείριση πολιτισμικών μονάδων, τεχνολογία υλικών, κ.α.).