Αιτήσεις για πρακτική άσκηση για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2016-2017

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν αίτηση για πρακτική άσκηση για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2016-2017 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίτηση πρακτικής άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Γνωστοποιούμε ότι το παρόν εξάμηνο υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 Προσοχή: H Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να ξεκινήσει έως 28/04/2017, γιατί το Πρόγραμμα τελειώνει στις 31/10/2017.

 Μετά το πέρας της 28/04/2017 δεν θα μπορέσει να εγκριθεί Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

Φορείς όπου μπορείτε κα νάνετε π.α.

- Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου (η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου διαθέτει δύο θέσεις για πρακτική για το εαρινό εξάμηνο 2017, και αιτούμαι την διάθεση από το ΤΕΙ δύο φοιτητών οι οποίοι θα απασχοληθούν στη Βιβλιοθήκη μας με την προληπτική συντήρηση, την καταγραφή, την οργάνωση, την αναγνώριση φθορών, στην αποθήκευση του Υλικού της Βιβλιοθήκης).

- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών (αιτήσεις ως τις 15/03/17)

- Βιβλιοθήκη Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)