12ο Διεθνές Συνέδριο για τις Προκλήσεις και Χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (EUTIC)

Το Ευρωπαϊκό Διεπιστημονικό Ερευνητικό Δίκτυο για τις Προκλήσεις και Χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (EUTIC) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 12ο Διεθνές Συνέδριο EUTIC, που συνδιοργανώνεται από το MICA (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο από τις 15 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2016.

Ιστοχώρος συνεδρίου: http://www.eutic.fr/2016/

Προθεσμία για αποστολή περιλήψεων: 18 Απριλίου 2016

 

Πρόσκληση

Οι προτάσεις μπορούν να γίνουν στα αγγλικά ή στα γαλλικά και μπορούν να έχουν τη μορφή εγγράφου ή αφίσας.

Όλες οι προτάσεις που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς θα εγγραφεί και θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τίτλο, 5 λέξεις-κλειδιά, μια δισέλιδη πρόταση και αναφορές. Παρακαλείσθε να αναφέρετε το θέμα του συνεδρίου για το οποίο απευθύνεστε.

Στην πρώτη σελίδα της πρότασής σας, παρακαλούμε να αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικές με το συγγραφέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ.

Στη δεύτερη σελίδα της πρότασης, παρακαλούμε να αναφέρετε τον τίτλο του έργου σας, 5 λέξεις-κλειδιά και μια περίληψη μεταξύ 5.000 και 6.000 χαρακτήρων, παρουσιάζοντας το θέμα της εργασίας σας, τη μεθοδολογία, τα δεδομένα υπό ανάλυση και τα αποτελέσματα που αναμένονται ή επετεύχθησαν.

Οι αποδεκτές προτάσεις μπορεί να υπόκεινται σε αναθεωρήσεις ανάλογα με τις παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου πριν από την οριστική παραλαβή.

Παρακαλούμε στείλτε τις προτάσεις σας το αργότερο μέχρι τις 18 Απριλίου 2016, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eutic@ntlab.gr με θέμα του μηνύματος “EUTIC 2016 υποβολή πρότασης”.

Το πλήρες κείμενο της πρότασής σας θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να δημοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του συνεδρίου.

Αυτό το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30.000 χαρακτήρες (χωρίς κενά) + 2 σελίδες των αναφορών και πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες μορφοποίησης που βρίσκονται διαθέσιμες στον ιστοχώρο του συνεδρίου