Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων - Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Academic Field

The Department of Protection and Conservation of Cultural Heritage of TEI of Ionian Islands
was established and is operating in Zante, in order to cover the needs of western and southern Greece in the field of the science of conservation and cultural management.