Εξοπλισμός

Εξοπλισμός  εργαστηρίου Προληπτικής Συντήρησης

 • Ψηφιακά καταγραφικά σχ. υγρασίας & θερμοκρασίας
 • Ψηφιακά καταγραφικά UV ακτινοβολίας
 • Ψυχρόμετρα
 • Ψηφιακά καταγραφικά υγρασίας ξύλου και δομικών υλικών
 • Καταγραφικά περιβαλλοντικών συνθηκών προθηκών
 • Ηλεκτρικές σκούπες (Museum blowvacs electronic Hepa)
 • Φωτιζόμενοι μεγεθυντικοί φακοί
 • Φορητοί απαγωγοί αερίων και σκόνης
 • Προσροφητικά υλικά
 • Παγίδες εντόμων
 • Eξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας
 • Αντιόξινα υλικά αποθήκευσης και έκθεσης