Εργαστήρια

Εργαστήριο Χαρτιού

Εργαστήριο Υφάσματος

Εργαστήριο Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων

Εργαστήριο Συντήρησης Φορητών Εικόνων

Εργαστήριο Συντήρησης Ξύλου και Ξυλόγλυπτου

Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων

 

Εργαστήριο Κεραμικού και Υαλιού

Εργαστήριο Λίθου & Ψηφιδωτού

Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων

Σχεδιαστήριο

Εργαστήριο Πληροφορικής