Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο απόφοιτος της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης θα μπορεί να:

  • Κατανοεί καλά τις Φυσικοχημικές αναλύσεις και την Τεχνολογία υλικών που επιλέγονται για να ταυτοποιήσουν τα κατασκευαστικά υλικά των έργων τέχνης.
  • Αναλύει την τεχνοτροπία, αλλά και να πραγματοποιεί χρονολόγηση των αντικειμένων που συντηρεί με συνδυασμό τεχνικών και γνώσεων.
  • Σχεδιάζει τη μεθοδολογία των προληπτικών ή επεμβατικών τεχνικών συντήρησης και να επιλέγει την πιο κατάλληλη για κάθε αντικείμενο που διαχειρίζεται.
  • Ασχολείται με αυτοπεποίθηση και συντηρεί με επιτυχία αρχαιολογικά, ιστορικά, εθνογραφικά, εκκλησιαστικά, λαογραφικά και νεώτερα έργων τέχνης
  • Εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες για ψηφιοποίηση και καταγραφή της πολιτισμικής κληρονομιάς σε συνεργασία πάντοτε με άλλες ειδικότητες.
  • Επικοινωνεί με άλλες ειδικότητες ώστε να υλοποιηθεί σωστά και με ασφάλεια η προβολή, η έκθεση και η μεταφορά της πολιτισμικής κληρονομιάς.
  • Εργάζεται ανεξάρτητα και αποτελεσματικά είτε εντός είτε εκτός μίας ομάδας εργασίας.