Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Ε5/4942/1989 υπουργική απόφαση, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και όταν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας (Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).

Μαθήματα Ειδικότητας

 

Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εξάμηνης π.α. για το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018